De Onderwijsspecialisten Leerroute 4
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Profiel
profile

Deze pagina is nog in ontwikkeling.


Contactformulier

IQ: 50-69 

Uitstroomprofiel SO:
Instroomprofiel VSO-ZML

Uitstroomprofiel VSO:
TOELEIDING ARBEID
Beschermde arbeid (WSW)

Regulier bedrijf zonder certificaten

Regulier bedrijf met landelijk erkende certificaten en/of branchegerichte cursussen

 

(Advertentie)
(Advertentie)